Traditional

漁家傲

輕拍紅牙留客住。
韓家石鼎聯新句。
珍重龍團並鳳髓。
君王與。
春風吹破黃金縷。
往事不須憑陸羽。
且看盞面濃如乳。
若是蓬萊鰲穩負。
知何處。
玉川一枕清風去。

Simplified

渔家傲

轻拍红牙留客住。
韩家石鼎联新句。
珍重龙团并凤髓。
君王与。
春风吹破黄金缕。
往事不须凭陆羽。
且看盏面浓如乳。
若是蓬莱鳌稳负。
知何处。
玉川一枕清风去。

Pronunciation

yú jiā ào

qīng pāi hóng yá liú kè zhù , hán jiā shí dǐng lián xīn jù , zhēn zhòng lóng tuán bìng fèng suǐ , jūn wáng yǔ , chūn fēng chuī pò huáng jīn lǚ , wǎng shì bù xū píng lù yǔ , qiě kàn zhǎn miàn nóng rú rǔ , ruò shì péng lái áo wěn fù , zhī hé chǔ , yù chuān yī zhěn qīng fēng qù ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.