Traditional

漁家傲

對酒當歌勞客勸。
惜花隻惜年華晚。
寒艷冷香秋不管。
情眷眷。
憑欄盡日愁無限。
思抱芳期隨塞雁。
悔無深意傳雙燕。
悵望一枝難寄遠。
人不見。
樓頭望斷相思眼。

Simplified

渔家傲

对酒当歌劳客劝。
惜花只惜年华晚。
寒艳冷香秋不管。
情眷眷。
凭栏尽日愁无限。
思抱芳期随塞雁。
悔无深意传双燕。
怅望一枝难寄远。
人不见。
楼头望断相思眼。

Pronunciation

yú jiā ào

duì jiǔ dāng gē láo kè quàn , xī huā zhī xī nián huá wǎn , hán yàn lěng xiāng qiū bù guǎn , qíng juàn juàn , píng lán jìn rì chóu wú xiàn , sī bào fāng qī suí sāi yàn , huǐ wú shēn yì chuán shuāng yàn , chàng wàng yī zhī nán jì yuǎn , rén bù jiàn , lóu tóu wàng duàn xiāng sī yǎn ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.