Traditional

漁家傲

正月鬥杓初轉勢。
金刀剪彩功夫異。
稱慶高堂歡幼稚。
看柳意。
偏從東面春風至。
十四新蟾圓尚未。
樓前乍看紅燈試。
冰散綠池泉細細。
魚欲戲。
園林已是花天氣。

Simplified

渔家傲

正月斗杓初转势。
金刀剪彩功夫异。
称庆高堂欢幼稚。
看柳意。
偏从东面春风至。
十四新蟾圆尚未。
楼前乍看红灯试。
冰散绿池泉细细。
鱼欲戏。
园林已是花天气。

Pronunciation

yú jiā ào

zhèng yuè dǒu sháo chū zhuǎn shì , jīn dāo jiǎn cǎi gōng fū yì , chēng qìng gāo táng huān yòu zhì , kàn liǔ yì , piān cóng dōng miàn chūn fēng zhì , shí sì xīn chán yuán shàng wèi , lóu qián zhà kàn hóng dēng shì , bīng sàn lǜ chí quán xì xì , yú yù xì , yuán lín yǐ shì huā tiān qì ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.