Traditional

漁家傲

二月春耕昌杏密。
百花次第爭先出。
惟有海棠梨第一。
深淺拂。
天生紅粉真無匹。
畫棟歸來巢未失。
雙雙款語憐飛乙。
留客醉花迎曉日。
金盞溢。
卻憂風雨飄零疾。

Simplified

渔家傲

二月春耕昌杏密。
百花次第争先出。
惟有海棠梨第一。
深浅拂。
天生红粉真无匹。
画栋归来巢未失。
双双款语怜飞乙。
留客醉花迎晓日。
金盏溢。
却忧风雨飘零疾。

Pronunciation

yú jiā ào

èr yuè chūn gēng chāng xìng mì , bǎi huā cì dì zhēng xiān chū , wéi yǒu hǎi táng lí dì yī , shēn qiǎn fú , tiān shēng hóng fěn zhēn wú pǐ , huà dòng guī lái cháo wèi shī , shuāng shuāng kuǎn yǔ lián fēi yǐ , liú kè zuì huā yíng xiǎo rì , jīn zhǎn yì , què yōu fēng yǔ piāo líng jí ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.