Traditional

漁家傲

七月新秋風露早。
渚蓮尚拆庭梧老。
是處瓜華時節好。
金尊倒。
人間采縷爭祈巧。
萬葉敲聲涼乍到。
百蟲啼晚煙如掃。
箭漏初長天杳杳。
人語悄。
那堪夜雨催清曉。

Simplified

渔家傲

七月新秋风露早。
渚莲尚拆庭梧老。
是处瓜华时节好。
金尊倒。
人间采缕争祈巧。
万叶敲声凉乍到。
百虫啼晚烟如扫。
箭漏初长天杳杳。
人语悄。
那堪夜雨催清晓。

Pronunciation

yú jiā ào

qī yuè xīn qiū fēng lù zǎo , zhǔ lián shàng chāi tíng wú lǎo , shì chǔ guā huá shí jié hǎo , jīn zūn dǎo , rén jiān cǎi lǚ zhēng qí qiǎo , wàn yè qiāo shēng liáng zhà dào , bǎi chóng tí wǎn yān rú sǎo , jiàn lòu chū cháng tiān yǎo yǎo , rén yǔ qiǎo , nà kān yè yǔ cuī qīng xiǎo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.