Traditional

漁家傲

四月芳林何悄悄。
綠陰滿地青梅小。
南陌采桑何窈窕。
爭語笑。
亂絲滿腹吳蠶老。
宿酒半醒新睡覺。
雛鶯相語匆匆曉。
惹得此情縈寸抱。
休臨眺。
樓頭一望皆芳草。

Simplified

渔家傲

四月芳林何悄悄。
绿阴满地青梅小。
南陌采桑何窈窕。
争语笑。
乱丝满腹吴蚕老。
宿酒半醒新睡觉。
雏莺相语匆匆晓。
惹得此情萦寸抱。
休临眺。
楼头一望皆芳草。

Pronunciation

yú jiā ào

sì yuè fāng lín hé qiǎo qiǎo , lǜ yīn mǎn dì qīng méi xiǎo , nán mò cǎi sāng hé yǎo tiǎo , zhēng yǔ xiào , luàn sī mǎn fù wú cán lǎo , sù jiǔ bàn xǐng xīn shuì jué , chú yīng xiāng yǔ cōng cōng xiǎo , rě dé cǐ qíng yíng cùn bào , xiū lín tiào , lóu tóu yī wàng jiē fāng cǎo ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.