Traditional

漁家傲

六月炎蒸何太盛。
海榴灼灼紅相映。
天外奇峰千掌迥。
風影定。
漢宮圓扇初成詠。
珠箔初褰深院靜。
絳綃衣窄冰膚瑩。
睡起日高堆酒興。
厭厭病。
宿酲和夢何時醒。

Simplified

渔家傲

六月炎蒸何太盛。
海榴灼灼红相映。
天外奇峰千掌迥。
风影定。
汉宫圆扇初成咏。
珠箔初褰深院静。
绛绡衣窄冰肤莹。
睡起日高堆酒兴。
厌厌病。
宿酲和梦何时醒。

Pronunciation

yú jiā ào

liù yuè yán zhēng hé tài shèng , hǎi liú zhuó zhuó hóng xiāng yìng , tiān wài qí fēng qiān zhǎng jiǒng , fēng yǐng dìng , hàn gōng yuán shàn chū chéng yǒng , zhū bó chū qiān shēn yuàn jìng , jiàng xiāo yī zhǎi bīng fū yíng , shuì qǐ rì gāo duī jiǔ xīng , yàn yàn bìng , sù chéng hé mèng hé shí xǐng ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.