Traditional

漁家傲

七月芙蓉生翠水。
明霞拂臉新妝媚。
疑是楚宮歌舞妓。
爭寵麗。
臨風起舞誇腰細。
烏鵲橋邊新雨霽。
長河清水冰無地。
此夕有人千裏外。
經年歲。
猶嗟不及牽牛會。

Simplified

渔家傲

七月芙蓉生翠水。
明霞拂脸新妆媚。
疑是楚宫歌舞妓。
争宠丽。
临风起舞夸腰细。
乌鹊桥边新雨霁。
长河清水冰无地。
此夕有人千里外。
经年岁。
犹嗟不及牵牛会。

Pronunciation

yú jiā ào

qī yuè fú róng shēng cuì shuǐ , míng xiá fú liǎn xīn zhuāng mèi , yí shì chǔ gōng gē wǔ jì , zhēng chǒng lì , lín fēng qǐ wǔ kuā yāo xì , wū què qiáo biān xīn yǔ jì , cháng hé qīng shuǐ bīng wú dì , cǐ xī yǒu rén qiān lǐ wài , jīng nián suì , yóu jiē bù jí qiān niú huì ,

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.