Traditional

漁家傲

十月輕寒生晚暮。
霜華暗卷樓南樹。
十二闌幹堪倚處。
聊一顧。
亂山衰草還家路。
悔別情懷多感慕。
胡笳不管離心苦。
猶喜清宵長數鼓。
雙繡戶。
夢魂盡遠還須去。

Simplified

渔家傲

十月轻寒生晚暮。
霜华暗卷楼南树。
十二阑干堪倚处。
聊一顾。
乱山衰草还家路。
悔别情怀多感慕。
胡笳不管离心苦。
犹喜清宵长数鼓。
双绣户。
梦魂尽远还须去。

Pronunciation

yú jiā ào

shí yuè qīng hán shēng wǎn mù , shuāng huá àn juàn lóu nán shù , shí èr lán gān kān yǐ chǔ , liáo yī gù , luàn shān shuāi cǎo huán jiā lù , huǐ bié qíng huái duō gǎn mù , hú jiā bù guǎn lí xīn kǔ , yóu xǐ qīng xiāo cháng shù gǔ , shuāng xiù hù , mèng hún jìn yuǎn huán xū qù ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.