Traditional

漁家傲

翠隱紅藏春尚薄。
百花頭上梅先覺。
清曉寒城聞畫角。
雲一握。
鴉翻詔墨天邊落。
碧眼棱棱言諤諤。
諫書猶自留黃閣。
世事翻騰誰認錯。
休話著。
綠尊且舉鸕鶿杓。

Simplified

渔家傲

翠隐红藏春尚薄。
百花头上梅先觉。
清晓寒城闻画角。
云一握。
鸦翻诏墨天边落。
碧眼棱棱言谔谔。
谏书犹自留黄阁。
世事翻腾谁认错。
休话著。
绿尊且举鸬鹚杓。

Pronunciation

yú jiā ào

cuì yǐn hóng cáng chūn shàng báo , bǎi huā tóu shàng méi xiān jué , qīng xiǎo hán chéng wén huà jiǎo , yún yī wò , yā fān zhào mò tiān biān luò , bì yǎn léng léng yán è è , jiàn shū yóu zì liú huáng gé , shì shì fān téng shuí rèn cuò , xiū huà zhù , lǜ zūn qiě jǔ lú cí sháo ,

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.