Traditional

漁歌子

愚人未識主人公。
終日孜孜恨不同。
到彼岸,出樊籠。
原來隻是舊時

Simplified

渔歌子

愚人未识主人公。
终日孜孜恨不同。
到彼岸,出樊笼。
原来只是旧时

Pronunciation

yú gē zǐ

yú rén wèi shí zhǔ rén gōng 。
zhōng rì zī zī hèn bù tóng 。
dào bǐ àn , chū fán lóng 。
yuán lái zhī shì jiù shí

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.