Traditional

漁父/漁歌子

石帆山下雨空濛。
三扇香新翠箬篷。
蘋葉綠,蓼花紅。
回首功名一夢中。

Simplified

渔父/渔歌子

石帆山下雨空濛。
三扇香新翠箬篷。
苹叶绿,蓼花红。
回首功名一梦中。

Pronunciation

yú fù / yú gē zǐ

shí fān shān xià yǔ kōng méng 。
sān shàn xiāng xīn cuì ruò péng 。
píng yè lǜ , liǎo huā hóng 。
huí shǒu gōng míng yī mèng zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.