Traditional

漁父/漁歌子

晴山滴翠水挼藍。
聚散漁舟兩復三。
橫埭北,斷橋南。
側起船篷便作帆。

Simplified

渔父/渔歌子

晴山滴翠水挼蓝。
聚散渔舟两复三。
横埭北,断桥南。
侧起船篷便作帆。

Pronunciation

yú fù / yú gē zǐ

qíng shān dī cuì shuǐ nuó lán 。
jù sàn yú zhōu liǎng fù sān 。
héng dài běi , duàn qiáo nán 。
cè qǐ chuán péng biàn zuò fān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.