Traditional

漁父/漁歌子

鏡湖俯仰兩青天。
萬頃玻璃一葉船。
拈棹舞,擁蓑眠。
不作天仙作水仙。

Simplified

渔父/渔歌子

镜湖俯仰两青天。
万顷玻璃一叶船。
拈棹舞,拥蓑眠。
不作天仙作水仙。

Pronunciation

yú fù / yú gē zǐ

jìng hú fǔ yǎng liǎng qīng tiān 。
wàn qǐng bō lí yī yè chuán 。
niān zhào wǔ , yōng suō mián 。
bù zuò tiān xiān zuò shuǐ xiān 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.