Traditional

漁父

石帆山下雨空濛,三扇香新翠箬篷。
蘋葉綠,蓼花紅,回首功名一夢中。

Simplified

渔父

石帆山下雨空濛,三扇香新翠箬篷。
蘋叶绿,蓼花红,回首功名一梦中。

Pronunciation

yú fù

shí fān shān xià yǔ kōng méng , sān shàn xiāng xīn cuì ruò péng 。
pín yè lǜ , liǎo huā hóng , huí shǒu gōng míng yī mèng zhōng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.