Traditional

遊南園,偶見在陰墻下葵,因以成詠

此地常無日,青青獨在陰。
太陽偏不及,非是未傾心。

Simplified

游南园,偶见在阴墙下葵,因以成咏

此地常无日,青青独在阴。
太阳偏不及,非是未倾心。

Pronunciation

yóu nán yuán , ǒu jiàn zài yīn qiáng xià kuí , yīn yǐ chéng yǒng

cǐ dì cháng wú rì , qīng qīng dú zài yīn 。
tài yáng piān bù jí , fēi shì wèi qīng xīn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.