Traditional

遊山戲作

曉境頻辭祿,窮居旋學耕。
量衰添酒敵,才盡減詩名。
風月成交友,溪山管送迎。
登車雨先止,天豈相吾行?

Simplified

游山戏作

晓境频辞禄,穷居旋学耕。
量衰添酒敌,才尽减诗名。
风月成交友,溪山管送迎。
登车雨先止,天岂相吾行?

Pronunciation

yóu shān xì zuò

xiǎo jìng pín cí lù , qióng jū xuán xué gēng 。
liáng shuāi tiān jiǔ dí , cái jìn jiǎn shī míng 。
fēng yuè chéng jiāo yǒu , xī shān guǎn sòng yíng 。
dēng chē yǔ xiān zhǐ , tiān qǐ xiāng wú xíng ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.