Traditional

遊洞庭湖

平湖曉望分,仙嶠氣氛氳。
鼓枻乘清渚,尋峰弄白雲。
江寒天一色,日靜水重紋。
樹坐參猿嘯,沙行入鷺群。
緣源斑筱密,罥徑綠蘿紛。
洞穴傳虛應,楓林覺自熏。
雙童有靈藥,願取獻明君。

Simplified

游洞庭湖

平湖晓望分,仙峤气氛氲。
鼓枻乘清渚,寻峰弄白云。
江寒天一色,日静水重纹。
树坐参猿啸,沙行入鹭群。
缘源斑筱密,罥径绿萝纷。
洞穴传虚应,枫林觉自熏。
双童有灵药,愿取献明君。

Pronunciation

yóu dòng tíng hú

píng hú xiǎo wàng fēn , xiān jiào qì fēn yūn 。
gǔ yì chéng qīng zhǔ , xún fēng nòng bái yún 。
jiāng hán tiān yī sè , rì jìng shuǐ zhòng wén 。
shù zuò cān yuán xiào , shā xíng rù lù qún 。
yuán yuán bān xiǎo mì , juàn jìng lǜ luó fēn 。
dòng xué chuán xū yīng , fēng lín jué zì xūn 。
shuāng tóng yǒu líng yào , yuàn qǔ xiàn míng jūn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.