Traditional

湓浦早冬

潯陽孟冬月,草木未全衰。
隻牴長安陌,涼風八月時。
日西湓水曲,獨行吟舊詩。
蓼花始零落,蒲葉稍離披。
但作城中想,何異曲江池。

Simplified

湓浦早冬

浔阳孟冬月,草木未全衰。
只抵长安陌,凉风八月时。
日西湓水曲,独行吟旧诗。
蓼花始零落,蒲叶稍离披。
但作城中想,何异曲江池。

Pronunciation

pén pǔ zǎo dōng

xún yáng mèng dōng yuè , cǎo mù wèi quán shuāi 。
zhī dǐ cháng ān mò , liáng fēng bā yuè shí 。
rì xī pén shuǐ qū , dú xíng yín jiù shī 。
liǎo huā shǐ líng luò , pú yè shāo lí pī 。
dàn zuò chéng zhōng xiǎng , hé yì qū jiāng chí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.