Traditional

湖上

寒食初過谷雨前,輕衫短帽影翩翩。
獨轅碾破新堤路,雙耜犁殘古廟壖。
萬事不禁劉毅擲,諸人誰著祖生鞭?
市壚處處誇新釀,且就花陰一醉眠。

Simplified

湖上

寒食初过谷雨前,轻衫短帽影翩翩。
独辕碾破新堤路,双耜犁残古庙壖。
万事不禁刘毅掷,诸人谁著祖生鞭?
市垆处处夸新酿,且就花阴一醉眠。

Pronunciation

hú shàng

hán shí chū guò gǔ yǔ qián , qīng shān duǎn mào yǐng piān piān 。
dú yuán niǎn pò xīn dī lù , shuāng sì lí cán gǔ miào ruán 。
wàn shì bù jīn liú yì zhì , zhū rén shuí zhù zǔ shēng biān ?
shì lú chǔ chǔ kuā xīn niàng , qiě jiù huā yīn yī zuì mián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.