Traditional

湖中(一作洞庭秋日)

青草湖邊日色低,黃茅嶂裏鷓鴣啼。
丈夫飄蕩今如此,一曲長歌楚水西。

Simplified

湖中(一作洞庭秋日)

青草湖边日色低,黄茅嶂里鹧鸪啼。
丈夫飘荡今如此,一曲长歌楚水西。

Pronunciation

hú zhōng ( yī zuò dòng tíng qiū rì )

qīng cǎo hú biān rì sè dī , huáng máo zhàng lǐ zhè gū tí 。
zhàng fū piāo dàng jīn rú cǐ , yī qū cháng gē chǔ shuǐ xī 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.