Traditional

湖山

逐鹿心雖壯,乘騅勢已窮。
終全蓋世氣,絕意走江東。

Simplified

湖山

逐鹿心虽壮,乘骓势已穷。
终全盖世气,绝意走江东。

Pronunciation

hú shān

zhú lù xīn suī zhuàng , chéng zhuī shì yǐ qióng 。
zhōng quán gài shì qì , jué yì zǒu jiāng dōng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.