Traditional

滿庭芳

花外風傳漏永,鴦鴛暖,金鴨香濃。

Simplified

满庭芳

花外风传漏永,鸯鸳暖,金鸭香浓。

Pronunciation

mǎn tíng fāng

huā wài fēng chuán lòu yǒng , yāng yuān nuǎn , jīn yā xiāng nóng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.