Traditional

滿庭芳

桐葉霜乾,蘆花風軟,晚來一色清秋。
碧天無際,良夜月明樓。
瑞應長庚入夢,鍾奇秀,特座賢侯。
堪誇處,雄姿英發,連箭射雙雕。
回頭。
思往事,皂囊三進,豪氣沖牛。
記前回鳳詔,空下南州。
冷笑浮雲墜甑,鱸魚美,歸老扁舟。
祝君壽,青山不盡,綠水自悠悠。

Simplified

满庭芳

桐叶霜乾,芦花风软,晚来一色清秋。
碧天无际,良夜月明楼。
瑞应长庚入梦,锺奇秀,特座贤侯。
堪夸处,雄姿英发,连箭射双雕。
回头。
思往事,皂囊三进,豪气冲牛。
记前回凤诏,空下南州。
冷笑浮云坠甑,鲈鱼美,归老扁舟。
祝君寿,青山不尽,绿水自悠悠。

Pronunciation

mǎn tíng fāng

tóng yè shuāng qián , lú huā fēng ruǎn , wǎn lái yī sè qīng qiū 。
bì tiān wú jì , liáng yè yuè míng lóu 。
ruì yīng cháng gēng rù mèng , zhōng qí xiù , tè zuò xián hóu 。
kān kuā chǔ , xióng zī yīng fā , lián jiàn shè shuāng diāo 。
huí tóu 。
sī wǎng shì , zào náng sān jìn , háo qì chōng niú 。
jì qián huí fèng zhào , kōng xià nán zhōu 。
lěng xiào fú yún zhuì zèng , lú yú měi , guī lǎo biǎn zhōu 。
zhù jūn shòu , qīng shān bù jìn , lǜ shuǐ zì yōu yōu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.