Traditional

滴滴金

尊前一把橫波溜。
彼此心兒有。
曲屏深幌解香羅,花燈微透。
偎人欲語眉先皺。
紅玉困春酒。
為問鴛衾這回後。
幾時重又。

Simplified

滴滴金

尊前一把横波溜。
彼此心儿有。
曲屏深幌解香罗,花灯微透。
偎人欲语眉先皱。
红玉困春酒。
为问鸳衾这回後。
几时重又。

Pronunciation

dī dī jīn

zūn qián yī bǎ héng bō liū 。
bǐ cǐ xīn ér yǒu 。
qū píng shēn huǎng jiě xiāng luó , huā dēng wēi tòu 。
wēi rén yù yǔ méi xiān zhòu 。
hóng yù kùn chūn jiǔ 。
wéi wèn yuān qīn zhè huí hòu 。
jī shí zhòng yòu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.