Traditional

燕歸梁

風擺紅藤卷繡簾。
寶鑒慵拈。
日高梳洗幾時忺。
金盆水,弄纖纖。
髻雲謾亸殘花淡,和嬌媚,瘦巖巖。
離情更被宿酲兼。
空惹得,病厭厭。

Simplified

燕归梁

风摆红藤卷绣帘。
宝鉴慵拈。
日高梳洗几时忺。
金盆水,弄纤纤。
髻云谩亸残花淡,和娇媚,瘦岩岩。
离情更被宿酲兼。
空惹得,病厌厌。

Pronunciation

yàn guī liáng

fēng bǎi hóng téng juàn xiù lián 。
bǎo jiàn yōng niān 。
rì gāo shū xǐ jī shí xiān 。
jīn pén shuǐ , nòng xiān xiān 。
jì yún mán duǒ cán huā dàn , hé jiāo mèi , shòu yán yán 。
lí qíng gēng bèi sù chéng jiān 。
kōng rě dé , bìng yàn yàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.