Traditional

狂歌詞

明月照君席,白露沾我衣。
勸君酒杯滿,聽我狂歌詞。
五十已後衰,二十已前癡。
晝夜又分半,其間幾何時?
生前不歡樂,死後有余貲。
焉用黃墟下,珠衾玉匣為?

Simplified

狂歌词

明月照君席,白露沾我衣。
劝君酒杯满,听我狂歌词。
五十已后衰,二十已前痴。
昼夜又分半,其间几何时?
生前不欢乐,死后有余赀。
焉用黄墟下,珠衾玉匣为?

Pronunciation

kuáng gē cí

míng yuè zhào jūn xí , bái lù zhān wǒ yī 。
quàn jūn jiǔ bēi mǎn , tīng wǒ kuáng gē cí 。
wǔ shí yǐ hòu shuāi , èr shí yǐ qián chī 。
zhòu yè yòu fēn bàn , qí jiān jī hé shí ?
shēng qián bù huān lè , sǐ hòu yǒu yú zī 。
yān yòng huáng xū xià , zhū qīn yù xiá wéi ?

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.