Traditional

獨遊青龍寺

春風入香剎,暇日獨遊衍。
曠然蓮花臺,作禮月光面。
乘茲第八識,出彼超二見。
擺落區中緣,無邊廣弘願。
長廊朝雨畢,古木時禽囀。
積翠曖遙原,雜英紛似霰。
鳳城騰日窟,龍首橫天堰。
蟻步避危階,蠅飛響深殿。
大通智勝佛,幾劫道場現。

Simplified

独游青龙寺

春风入香刹,暇日独游衍。
旷然莲花台,作礼月光面。
乘兹第八识,出彼超二见。
摆落区中缘,无边广弘愿。
长廊朝雨毕,古木时禽啭。
积翠暧遥原,杂英纷似霰。
凤城腾日窟,龙首横天堰。
蚁步避危阶,蝇飞响深殿。
大通智胜佛,几劫道场现。

Pronunciation

dú yóu qīng lóng sì

chūn fēng rù xiāng chà , xiá rì dú yóu yǎn 。
kuàng rán lián huā tái , zuò lǐ yuè guāng miàn 。
chéng zī dì bā shí , chū bǐ chāo èr jiàn 。
bǎi luò qū zhōng yuán , wú biān guǎng hóng yuàn 。
cháng láng zhāo yǔ bì , gǔ mù shí qín zhuàn 。
jī cuì ài yáo yuán , zá yīng fēn sì xiàn 。
fèng chéng téng rì kū , lóng shǒu héng tiān yàn 。
yǐ bù bì wēi jiē , yíng fēi xiǎng shēn diàn 。
dà tōng zhì shèng fó , jī jié dào cháng xiàn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.