Traditional

玉樓春

紅條約束瓊肌穩。
拍碎香檀催急袞。
隴頭嗚咽水聲繁,葉下間關鶯語近。
美人才子傳芳信。
明月清風傷別恨。
未知何處有知音,常為此情留此恨。

Simplified

玉楼春

红条约束琼肌稳。
拍碎香檀催急衮。
陇头呜咽水声繁,叶下间关莺语近。
美人才子传芳信。
明月清风伤别恨。
未知何处有知音,常为此情留此恨。

Pronunciation

yù lóu chūn

hóng tiáo yuē shù qióng jī wěn 。
pāi suì xiāng tán cuī jí gǔn 。
lǒng tóu wū yān shuǐ shēng fán , yè xià jiān guān yīng yǔ jìn 。
měi rén cái zǐ chuán fāng xìn 。
míng yuè qīng fēng shāng bié hèn 。
wèi zhī hé chǔ yǒu zhī yīn , cháng wéi cǐ qíng liú cǐ hèn 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.