Traditional

玉樓春

江南三月春光老。
月落禽啼天未曉。
露和啼血染花紅,恨過千家煙樹杪。
雲垂玉枕屏山小。
夢欲成時驚覺了。
人心應不似伊心,若解思歸歸合早。

Simplified

玉楼春

江南三月春光老。
月落禽啼天未晓。
露和啼血染花红,恨过千家烟树杪。
云垂玉枕屏山小。
梦欲成时惊觉了。
人心应不似伊心,若解思归归合早。

Pronunciation

yù lóu chūn

jiāng nán sān yuè chūn guāng lǎo 。
yuè luò qín tí tiān wèi xiǎo 。
lù hé tí xuè rǎn huā hóng , hèn guò qiān jiā yān shù miǎo 。
yún chuí yù zhěn píng shān xiǎo 。
mèng yù chéng shí jīng jué liǎo 。
rén xīn yīng bù sì yī xīn , ruò jiě sī guī guī hé zǎo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.