Traditional

置琴曲幾上,慵坐但含情。
何煩故揮弄,風弦自有聲。

Simplified

置琴曲几上,慵坐但含情。
何烦故挥弄,风弦自有声。

Pronunciation

qín

zhì qín qū jī shàng , yōng zuò dàn hán qíng 。
hé fán gù huī nòng , fēng xián zì yǒu shēng 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.