Traditional

病中辱崔宣城長句見寄,兼有觥綺之贈,因以

劉楨病發經春臥,謝脁詩來盡日吟。
三道舊誇收片玉,一章新喜獲雙金。
信題霞綺緘情重,酒試銀觥表分深。
科第門生滿霄漢,歲寒少得似君心。

Simplified

病中辱崔宣城长句见寄,兼有觥绮之赠,因以

刘桢病发经春卧,谢脁诗来尽日吟。
三道旧夸收片玉,一章新喜获双金。
信题霞绮缄情重,酒试银觥表分深。
科第门生满霄汉,岁寒少得似君心。

Pronunciation

bìng zhōng rǔ cuī xuān chéng cháng jù jiàn jì , jiān yǒu gōng qǐ zhī zèng , yīn yǐ

liú zhēn bìng fā jīng chūn wò , xiè tiǎo shī lái jìn rì yín 。
sān dào jiù kuā shōu piàn yù , yī zhāng xīn xǐ huò shuāng jīn 。
xìn tí xiá qǐ jiān qíng zhòng , jiǔ shì yín gōng biǎo fēn shēn 。
kē dì mén shēng mǎn xiāo hàn , suì hán shǎo dé sì jūn xīn 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.