Traditional

病中遣懷

菘芥煮羹甘勝蜜,稻粱炊飯滑如珠。
上方香積寧過此?
慚愧天公養病夫。

Simplified

病中遣怀

菘芥煮羹甘胜蜜,稻粱炊饭滑如珠。
上方香积宁过此?
惭愧天公养病夫。

Pronunciation

bìng zhōng qiǎn huái

sōng jiè zhǔ gēng gān shèng mì , dào liáng chuī fàn huá rú zhū 。
shàng fāng xiāng jī níng guò cǐ ?
cán kuì tiān gōng yǎng bìng fū 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.