Traditional

登樂遊園望

獨上樂遊園,四望天日曛。
東北何靄靄,宮闕入煙雲。
愛此高處立,忽如遺垢氛。
耳目暫清曠,懷抱郁不伸。
下視十二街,綠樹間紅塵。
車馬徒滿眼,不見心所親。
孔生死洛陽,元九謫荊門。
可憐南北路,高蓋者何人。

Simplified

登乐游园望

独上乐游园,四望天日曛。
东北何霭霭,宫阙入烟云。
爱此高处立,忽如遗垢氛。
耳目暂清旷,怀抱郁不伸。
下视十二街,绿树间红尘。
车马徒满眼,不见心所亲。
孔生死洛阳,元九谪荆门。
可怜南北路,高盖者何人。

Pronunciation

dēng lè yóu yuán wàng

dú shàng lè yóu yuán , sì wàng tiān rì xūn 。
dōng běi hé ǎi ǎi , gōng què rù yān yún 。
ài cǐ gāo chǔ lì , hū rú yí gòu fēn 。
ěr mù zàn qīng kuàng , huái bào yù bù shēn 。
xià shì shí èr jiē , lǜ shù jiān hóng chén 。
chē mǎ tú mǎn yǎn , bù jiàn xīn suǒ qīn 。
kǒng shēng sǐ luò yáng , yuán jiǔ zhé jīng mén 。
kě lián nán běi lù , gāo gài zhě hé rén 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.