Traditional

鹽角兒

人生最苦,少年不得,鴛幃相守。
西風時節,那堪話別,雙蛾頻皺。
暗消魂,重回首。
奈心兒裏,彼此皆有。
後時我,兩個相見,管取一雙清瘦。

Simplified

盐角儿

人生最苦,少年不得,鸳帏相守。
西风时节,那堪话别,双蛾频皱。
暗消魂,重回首。
奈心儿里,彼此皆有。
後时我,两个相见,管取一双清瘦。

Pronunciation

yán jiǎo ér

rén shēng zuì kǔ , shǎo nián bù dé , yuān wéi xiāng shǒu 。
xī fēng shí jié , nà kān huà bié , shuāng é pín zhòu 。
àn xiāo hún , zhòng huí shǒu 。
nài xīn ér lǐ , bǐ cǐ jiē yǒu 。
hòu shí wǒ , liǎng gè xiāng jiàn , guǎn qǔ yī shuāng qīng shòu 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.