Traditional

直中書省

絲綸閣下文章靜,鐘鼓樓中刻漏長。
獨坐黃昏誰是伴,紫薇花對紫薇郎。

Simplified

直中书省

丝纶阁下文章静,钟鼓楼中刻漏长。
独坐黄昏谁是伴,紫薇花对紫薇郎。

Pronunciation

zhí zhōng shū shěng

sī lún gé xià wén zhāng jìng , zhōng gǔ lóu zhōng kè lòu cháng 。
dú zuò huáng hūn shuí shì bàn , zǐ wēi huā duì zǐ wēi láng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.