Traditional

眼兒媚

石榴花發尚傷春。
草色帶斜曛。
芙蓉面瘦,蕙蘭心病,柳葉眉顰。
如年長晝雖難過,入夜更消魂。
半窗淡月,三聲鳴鼓,一個愁人。

Simplified

眼儿媚

石榴花发尚伤春。
草色带斜曛。
芙蓉面瘦,蕙兰心病,柳叶眉颦。
如年长昼虽难过,入夜更消魂。
半窗淡月,三声鸣鼓,一个愁人。

Pronunciation

yǎn ér mèi

shí liú huā fā shàng shāng chūn 。
cǎo sè dài xié xūn 。
fú róng miàn shòu , huì lán xīn bìng , liǔ yè méi pín 。
rú nián cháng zhòu suī nán guò , rù yè gēng xiāo hún 。
bàn chuāng dàn yuè , sān shēng míng gǔ , yī gè chóu rén 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.