Traditional

睡鄉

有酒君勿啜,入腸作戈矛;有書君勿觀,到眼生君愁。
不如睡鄉去,萬事風馬牛。
郊墟無來客,風雨送暮秋。
苔甃蟲唧唧,霜林葉颼颼。
是時一枕睡,不博萬戶侯。
鬥帳裁青氈,重衾擁黃紬,華山希夷翁,千載可與遊。

Simplified

睡乡

有酒君勿啜,入肠作戈矛;有书君勿观,到眼生君愁。
不如睡乡去,万事风马牛。
郊墟无来客,风雨送暮秋。
苔甃虫唧唧,霜林叶飕飕。
是时一枕睡,不博万户侯。
斗帐裁青毡,重衾拥黄紬,华山希夷翁,千载可与游。

Pronunciation

shuì xiāng

yǒu jiǔ jūn wù chuò , rù cháng zuò gē máo û yǒu shū jūn wù guān , dào yǎn shēng jūn chóu 。
bù rú shuì xiāng qù , wàn shì fēng mǎ niú 。
jiāo xū wú lái kè , fēng yǔ sòng mù qiū 。
tái zhòu chóng jī jī , shuāng lín yè sōu sōu 。
shì shí yī zhěn shuì , bù bó wàn hù hóu 。
dǒu zhàng cái qīng zhān , zhòng qīn yōng huáng chōu , huá shān xī yí wēng , qiān zài kě yǔ yóu 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.