Traditional

石榴樹

可憐顏色好陰涼,葉剪紅箋花撲霜。
傘蓋低垂金翡翠,薰籠亂搭繡衣裳。
春芽細炷千燈焰,夏蕊濃焚百和香。
見說上林無此樹,隻教桃柳占年芳。

Simplified

石榴树

可怜颜色好阴凉,叶剪红笺花扑霜。
伞盖低垂金翡翠,薰笼乱搭绣衣裳。
春芽细炷千灯焰,夏蕊浓焚百和香。
见说上林无此树,只教桃柳占年芳。

Pronunciation

shí liú shù

kě lián yán sè hǎo yīn liáng , yè jiǎn hóng jiān huā pū shuāng 。
sǎn gài dī chuí jīn fěi cuì , xūn lóng luàn dā xiù yī cháng 。
chūn yá xì zhù qiān dēng yàn , xià ruǐ nóng fén bǎi hé xiāng 。
jiàn shuō shàng lín wú cǐ shù , zhī jiào táo liǔ zhān nián fāng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.