Traditional

離會曲

何處送客洛橋頭,洛水泛泛中行舟。
可憐河樹葉萎蕤,關關河鳥聲相思。
街鼓喧喧日將夕,去棹歸軒兩相迫。
何人送客故人情,故人今夜何處客。

Simplified

离会曲

何处送客洛桥头,洛水泛泛中行舟。
可怜河树叶萎蕤,关关河鸟声相思。
街鼓喧喧日将夕,去棹归轩两相迫。
何人送客故人情,故人今夜何处客。

Pronunciation

lí huì qū

hé chǔ sòng kè luò qiáo tóu , luò shuǐ fàn fàn zhōng xíng zhōu 。
kě lián hé shù yè wěi ruí , guān guān hé niǎo shēng xiāng sī 。
jiē gǔ xuān xuān rì jiāng xī , qù zhào guī xuān liǎng xiāng pò 。
hé rén sòng kè gù rén qíng , gù rén jīn yè hé chǔ kè 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.