Traditional

秋夕

葉聲落如雨,月色白似霜。
夜深方獨臥,誰為拂塵床?

Simplified

秋夕

叶声落如雨,月色白似霜。
夜深方独卧,谁为拂尘床?

Pronunciation

qiū xī

yè shēng luò rú yǔ , yuè sè bái sì shuāng 。
yè shēn fāng dú wò , shuí wéi fú chén chuáng ?

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.