Traditional

秋夜將曉,出籬門迎涼有感

三萬裏河東入海,萬千仞嶽上摩天。
遺民淚盡胡塵裏,南望王師又一年。

Simplified

秋夜将晓,出篱门迎凉有感

三万里河东入海,万千仞岳上摩天。
遗民泪尽胡尘里,南望王师又一年。

Pronunciation

qiū yè jiāng xiǎo , chū lí mén yíng liáng yǒu gǎn

sān wàn lǐ hé dōng rù hǎi , wàn qiān rèn yuè shàng mó tiān 。
yí mín lèi jìn hú chén lǐ , nán wàng wáng shī yòu yī nián 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.