Traditional

秋夜有懷高三十五兼呈空和尚(一作劉長卿詩

晚節聞君趨道深,結茅栽樹近東林。
大師幾度曾摩頂,高士何年遂發心。
北渚三更聞過雁,西城萬裏動寒砧。
不見支公與玄度,相思擁膝坐長吟。

Simplified

秋夜有怀高三十五兼呈空和尚(一作刘长卿诗

晚节闻君趋道深,结茅栽树近东林。
大师几度曾摩顶,高士何年遂发心。
北渚三更闻过雁,西城万里动寒砧。
不见支公与玄度,相思拥膝坐长吟。

Pronunciation

qiū yè yǒu huái gāo sān shí wǔ jiān chéng kōng hé shàng ( yī zuò liú cháng qīng shī

wǎn jié wén jūn qū dào shēn , jié máo zāi shù jìn dōng lín 。
dà shī jī dù zēng mó dǐng , gāo shì hé nián suì fā xīn 。
běi zhǔ sān gēng wén guò yàn , xī chéng wàn lǐ dòng hán zhēn 。
bù jiàn zhī gōng yǔ xuán dù , xiāng sī yōng xī zuò cháng yín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.