Traditional

秋夜

高屐枯筇一老翁,燈前自笑發如蓬。
泠泠月浸荒庭竹,淅淅風雕古井桐。
病思未蘇秋尚淺,醉魂初醒夜方中。
故人萬裏無消息,便擬江頭問斷鴻。

Simplified

秋夜

高屐枯筇一老翁,灯前自笑发如蓬。
泠泠月浸荒庭竹,淅淅风凋古井桐。
病思未苏秋尚浅,醉魂初醒夜方中。
故人万里无消息,便拟江头问断鸿。

Pronunciation

qiū yè

gāo jī kū qióng yī lǎo wēng , dēng qián zì xiào fā rú péng 。
líng líng yuè jìn huāng tíng zhú , xī xī fēng diāo gǔ jǐng tóng 。
bìng sī wèi sū qiū shàng qiǎn , zuì hún chū xǐng yè fāng zhōng 。
gù rén wàn lǐ wú xiāo xī , biàn nǐ jiāng tóu wèn duàn hóng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.