Traditional

秋後一日風雨

炎歊數日劇,蕩滌及秋初。
病葉風吹盡,鳴蟬雨打疏。
趁涼謀社酒,乘潤理園蔬。
分喜寧無處,蒲中鱍鱍魚。

Simplified

秋後一日风雨

炎歊数日剧,荡涤及秋初。
病叶风吹尽,鸣蝉雨打疏。
趁凉谋社酒,乘润理园蔬。
分喜宁无处,蒲中鱍鱍鱼。

Pronunciation

qiū hòu yī rì fēng yǔ

yán xiāo shù rì jù , dàng dí jí qiū chū 。
bìng yè fēng chuī jìn , míng chán yǔ dǎ shū 。
chèn liáng móu shè jiǔ , chéng rùn lǐ yuán shū 。
fēn xǐ níng wú chǔ , pú zhōng bō bō yú 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.