Traditional

秋感

聖世優容許乞身,歸來猶幸齒齊民。
漁家那有懸車地,蔬食何施祝鯁人。
獠婢臨溪漂衣絮,蠻童掃葉續炊薪。
生涯如此仍秋暮,賴是從來慣處貧。

Simplified

秋感

圣世优容许乞身,归来犹幸齿齐民。
渔家那有悬车地,蔬食何施祝鲠人。
獠婢临溪漂衣絮,蛮童扫叶续炊薪。
生涯如此仍秋暮,赖是从来惯处贫。

Pronunciation

qiū gǎn

shèng shì yōu róng xǔ qǐ shēn , guī lái yóu xìng chǐ qí mín 。
yú jiā nà yǒu xuán chē dì , shū shí hé shī zhù gěng rén 。
liáo bì lín xī piāo yī xù , mán tóng sǎo yè xù chuī xīn 。
shēng yá rú cǐ réng qiū mù , lài shì cóng lái guàn chǔ pín 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.