Traditional

秋日雜詠

菇蒲風起暮蕭蕭,煙歛林疏見斷橋。
白蟹(上制下魚)魚初上市,輕舟無數去乘潮。

Simplified

秋日杂咏

菰蒲风起暮萧萧,烟歛林疏见断桥。
白蟹(上制下鱼)鱼初上市,轻舟无数去乘潮。

Pronunciation

qiū rì zá yǒng

gū pú fēng qǐ mù xiāo xiāo , yān liǎn lín shū jiàn duàn qiáo 。
bái xiè ( shàng zhì xià yú ) yú chū shàng shì , qīng zhōu wú shù qù chéng cháo 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.