Traditional

秋晚村舍雜詠

村巷翳桑麻,蕭然野老家。
園丁種冬菜,鄰女賣秋茶。
啄木矜奇服,牽牛蔓碧花。
一樽雖草草,笑語且喧嘩。

Simplified

秋晚村舍杂咏

村巷翳桑麻,萧然野老家。
园丁种冬菜,邻女卖秋茶。
啄木矜奇服,牵牛蔓碧花。
一樽虽草草,笑语且喧哗。

Pronunciation

qiū wǎn cūn shè zá yǒng

cūn xiàng yì sāng má , xiāo rán yě lǎo jiā 。
yuán dīng zhǒng dōng cài , lín nǚ mài qiū chá 。
zhuó mù jīn qí fú , qiān niú wàn bì huā 。
yī zūn suī cǎo cǎo , xiào yǔ qiě xuān huá 。

Rate this poem: 
Translation: 
Language: 

Reviews

No reviews yet.