Traditional

秋晚

世事無窮似弈棋,不如常采故山芝。
蕭蕭雞犬三家聚,莽莽風煙十裏陂。
幸有濁醪從客醉,常憂黠鬼笑人癡。
清秋樂處君知否?
庭下幽花漸可移。

Simplified

秋晚

世事无穷似弈棋,不如常采故山芝。
萧萧鸡犬三家聚,莽莽风烟十里陂。
幸有浊醪从客醉,常忧黠鬼笑人痴。
清秋乐处君知否?
庭下幽花渐可移。

Pronunciation

qiū wǎn

shì shì wú qióng sì yì qí , bù rú cháng cǎi gù shān zhī 。
xiāo xiāo jī quǎn sān jiā jù , mǎng mǎng fēng yān shí lǐ bēi 。
xìng yǒu zhuó láo cóng kè zuì , cháng yōu xiá guǐ xiào rén chī 。
qīng qiū lè chǔ jūn zhī fǒu ?
tíng xià yōu huā jiàn kě yí 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.