Traditional

秋來益覺頑健時一出遊意中甚適雜賦五字

寓世年雖往,安心矣已平。
每思丹竈冷,宜覺世緣輕。
布被雞催曉,蓬窗鵲噪晴。
呼兒凈洗硯,書帖寄青城。

Simplified

秋来益觉顽健时一出游意中甚适杂赋五字

寓世年虽往,安心矣已平。
每思丹灶冷,宜觉世缘轻。
布被鸡催晓,蓬窗鹊噪晴。
呼儿净洗砚,书帖寄青城。

Pronunciation

qiū lái yì jué wán jiàn shí yī chū yóu yì zhōng shèn shì zá fù wǔ zì

yù shì nián suī wǎng , ān xīn yǐ yǐ píng 。
měi sī dān zào lěng , yí jué shì yuán qīng 。
bù bèi jī cuī xiǎo , péng chuāng què zào qíng 。
hū ér jìng xǐ yàn , shū tiè jì qīng chéng 。

Rate this poem: 

Reviews

No reviews yet.